Ny banerating træder i kraft
Nye teestedsmarkeringer/-betegnelser
Nyt om handicaptællende EDS-runder og 9-hullers runder

Fra 1. april kan banen igen spilles under handicapbetingelser, og handicapreguleringen genoptages.
Ved samme lejlighed tages en ny banerating, som tidligere nævnt, i brug. Der er tale om små ændringer, men det kan ikke undgås, at antal tildelte slag for nogle spillere i første omgang bliver ét slag mindre eller ét slag større end hidtil.

Tee-farverne erstattes nu af et tal, som ganget med 100 cirka angiver banelængden for den valgte tee. F.eks. angiver tee 57 (tidligere gul tee), at banelængden er ca. 5700 meter. Tee 48 (tidligere rød tee) angiver tilsvarende, at banelængden er ca. 4800 meter. Tee 57 og 48 er standard valgt for henholdsvis herrer og damer ved udskrivning af scorekort. Ønsker du at spille fra en anden tee end standard-tee, skal du derfor på skærmen huske at vælge ønsket tee, inden du udskriver dit scorekort. Du kan i alt vælge mellem 4 banelængder, tee 60, 57, 52 og 48.

Nye konverteringstabeller er opsat på sædvanlig plads i receptionen. Desuden kan de nye tabeller ses på hjemmesiden: Konverteringstabeller

For handicapreguleringen er følgende ændret:

Antal tilladte EDS-runder øges nu fra 2 til 3 pr. kalenderuge:

  1. Spillere i handicapgruppe 1 (fra hcp. +8,0 – hcp. 4,4) kan dog som hidtil ikke spille EDS-runder. Spillere i denne gruppe kan kun handicap reguleres på grundlag af tællende 18 hullers turneringsrunder.
    Se dog NOTE nedenfor.
  2. Spillere i handicapgrupperne 2 – 5 (fra hcp. 4,5 – hcp. 36) kan max. Spille 3 EDS-runder pr. kalenderuge.
  3. Spillere i handicapgruppe 6 (fra hcp. 37 – hcp. 72) er ikke begrænset til 3 EDS-runder pr. kalenderuge.

NOTE: Spillere i handicapgruppe 1 (fra hcp. +8,0 – hcp. 4,4) må dog efter reglerne herom spille 3 EDS-runder i forbindelse med generhvervelse af et mistet EGA-Handicap, dog maksimalt 3 pr. år.

Grænsen for at kunne spille tællende 9-hullers EDS-runder er ændret:

  1. Nu kan spillere i handicapgrupperne 3 – 5 (fra hcp. 11,5 til hcp. 36) spille 9-hullers EDS-runder, dog som ovenfor nævnt sammen med 18-hullers runder i alt max. 3 pr. kalenderuge .
    Der kan kun spilles én tællende 9-hullers runde pr. dag.
  2. Spillere i handicapgruppe 6 (fra hcp. 37 – hcp. 72) kan ligeledes spille 9-hullers EDS-runder, men der kan også her kun spilles én tællende 9-hullers runde pr. dag.

Regel- og Handicapudvalget