• Post category:Greenkeeper
  • Post published:23. september 2022

Som de fleste nok har bemærket, er der en del skadesangreb på vores fairways – store flager eller stykker af græstørv bliver rykket op.
Der er en del snak om, hvad der laver disse ”angreb ” fugle, grævlinge, mårhunde ?
Problemet er sådan set ikke, hvem der laver skaderne, men grunden til det.

Gåsebilen eller rettere dens laver er årsagen til de frustrerende ødelæggelser på vores fairways, bunkerkanter og hvor de nu ellers er, når eks. fuglene vil ned og have fat i larverne.
Problemet med gåsebiller er rigtigt slemt i år, og det er hele landet, der er ramt mere eller mindre.
Mange spørger om vi ikke kan sprøjte mod det ”skidt”, men NEJ det hverken kan eller må vi. Der fandtes et behandlingsmiddel mod gåsebillelarver, men det blev forbudt for nogle år tilbage, så der i dag ikke findes et pesticid imod dem.

I det hele taget skal vi vænne os til, at der efterhånden bliver mindre og mindre pesticider, vi må bruge.
Når vi taler pesticider, skal vi holde os under noget der hedder ”belastningsloftet”, og alt, hvad vi bruger skal indberettes til miljøstyrelsen.
Fra 1 jan. 2021 trådte en ny pesticid lovgivning i kraft for golfklubber i Danmark, dette betød, at belastningsloftet blev reduceret med 97 %.
Indtil videre må vi lappe og efterså så godt vi nu kan, og håbe på at de fleste larver efterhånden er spist….

Vi beklager ulejligheden og håber på jeres forståelse.

Mvh. Greenkeperne.