• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:13. november 2019

Bestyrelsen fremsætter følgende ændringsforslag til vedtægten:

 • I vedtægtens §8 og §15 er begrebet “revision/revidere” brugt, ifm. regnskabet.
  Dette bør konsekvensændret til begrebet “review”, der er mere retvisende for revisors opgave.
 • §6  – kontingent
  Nuværende tekst 2. afsnit:
  “Generalforsamlingen fastsætter endvidere hvert år efter bestyrelsens indstilling størrelsen af den loyalitetsrabat, som seniorer opnår efter 4 års medlemskab.”

  Foreslås ændret til:
  “Generalforsamlingen fastsætter endvidere hvert år efter bestyrelsens indstilling størrelsen af det loyalitetsbidrag, som seniorer betaler i 4 år.”