• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:21. januar 2022

Norddjurs Golfklub søger en deltids golftræner og en deltids golfmanager.

Med de rette kompetencer, kan stillingen besættes af én person i en fuldtidsstilling.

Stillingsbeskrivelse for begge stillinger kan læses i nedenstående.

Det er en fordel, at golfmanageren har kendskab til golfverdenen, spiller golf eller er villig til at lære det hurtigst muligt.

For begge stillinger afhænger din succes af, at du løbende formår at have fokus på at skabe værdiskabende og positive oplevelser for medlemmer og gæster.

Klubbens motto er ”Vi samler på venskaber”, og du går i front for at fastholde det gode sociale miljø og hjælper den enkelte med at blive en del af fællesskabet.

Norddjurs Golfklub ligger midt på Djursland. Vi råder over et 412 m2 stort moderne klubhus fra 2006 og en 31 år gammel park-/skovbane i smukke omgivelser – tæt ved Allingåbro og Auning.

Banen har 18 huller og er kun ganske let kuperet, men indeholder udfordringer med træer, vand, bunkers og svære greens. Derudover en 4 hullers par-3 bane.

Klubben har en sund økonomi, en velfungerende bestyrelse og ca. 650 medlemmer.

Der er i hovedsæsonen ansat ca. 10 medarbejdere, og du skal være indstillet på fleksible arbejdstider ift. høj-/lavsæson.

Som træner har du en PGA -uddannelse eller lignende erfaring.
Som manager har du erfaring med ledelse, salg, markedsføring og PR.

Løn efter aftale.

Er du tilflytter, hjælper vi gerne med at finde en bolig.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes på mail til klubformand Inge-Lis Mørch, ilm@norddjursgolf.dk senest den 1. marts 2022.

Yderligere oplysninger kan indhentes på ovenstående mailadresse eller tlf. 42 24 13 14.

Vi ser også gerne ansøgere fra efterlønnere/pensionister.

Med venlig hilsen

Norddjurs Golfklub
Nordkystvejen 10
8961 Allingåbro

Tlf. 86 48 07 00


Stillingsbeskrivelse for træner i Norddjurs Golfklub

Stillingen er en deltidsstilling i perioden 1.4. – 31.10. på ca. 20 timer pr. uge, fordelt på 3 eller 4 dage efter nærmere aftale.

Opgaver

Din hovedopgave er planlægning og varetagelse af undervisning af:

 • begyndere
 • efterskole for begyndere de sidste 2 år
 • elite
 • juniorer
 • individuel– og holdtræning af medlemmer

Endvidere skal du:

 • deltage i relevant udvalgsarbejde, f.eks. eliteudvalg, begynderudvalg, baneudvalg.
 • være til rådighed i weekender ifm. elitematcher, åbent hus arrangementer mv.
 • rådgive bestyrelse, manager og greenkeeper efter behov
 • servicere golfspillere med småreparationer på golfudstyr

Du skal være parat til at arbejde på tværs af faggrænser, så alle hjælper alle, når der er behov for det.

Personlige kompetencer

Du bliver en central figur i klubben og skal derfor være:

 • udadvendt, serviceminded, engageret og involverende i klubben og god til at kommunikere med medlemmer, frivillige, bestyrelse og kolleger.
 • kulturbærer og –udvikler og medvirke til at dyrke det gode sociale miljø, der skaber en hyggelig atmosfære og hjælper medlemmerne til at blive en del af fællesskabet
 • fleksibel med din arbejdstid ift. spidsbelastning

Faglige kompetencer

Du skal være PGA-uddannet, eller have tilsvarende uddannelse/erfaring som golftræner og være bekendt med den nyeste viden indenfor træningsopbygning, -metodik og –afvikling.

Du skal være en god leder og organisator, der arbejder struktureret.

Vi tilbyder

Gode arbejdsvilkår  og frihed under ansvar. Samarbejde med positive og engagerede kolleger, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i en velfungerende golfklub, der er i positiv udvikling.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på funktionærlignende vilkår.

Løn efter aftale.

Du refererer til golfklubbens formand/manager.


Stillingsbeskrivelse for golfmanager i Norddjurs Golfklub

Stillingen er en deltidsstilling på ca. 15 timer pr. uge i gennemsnit – tilrettelagt ift. sæson, behov og spidsbelastning.

Opgaver

Dine opgaver er:

Daglig drift af  golfklubben efter bestyrelsens retningslinjer, herunder:

 • udviklings- og strategiarbejde
 • sponsorer – salg og pleje
 • profilering og markedsføring af klubben
 • salg af Companydays og andre oplevelsespakker
 • investeringsplaner og indsigt i budget og regnskab
 • forhandling og vedligeholdelse af klubbens leverandørkontrakter
 • fundraising
 • sikring af tilladelser fra offentlige myndigheder, f.eks. alkoholbevilling, vandindvindingstilladelse, egenkontrol Fødevarestyrelse mv.
 • personaleledelse af golfsekretær og servicemedarbejdere
 • planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af arbejdstid og -opgaver for medarbejdere og frivillige
 • servicering af gæster og medlemmer
 • dagligt samarbejde med øvrigt personale, bestyrelse og frivillige
 • deltage i udvalgsmøder og bestyrelsesmøder efter behov

Opgaverne løses i tæt samarbejde med bestyrelse, faglige udvalg, golfsekretær, øvrige ansatte og frivillige.

Du skal være parat til at krydse faggrænser, så alle hjælper alle, når der er behov for det.

Personlige kompetencer

Du bliver en central figur i klubben og skal derfor være:

 • udadvendt, serviceminded, engageret og involverende i klubben og god til at kommunikere med medlemmer, frivillige, bestyrelse og kolleger.
 • kulturbærer og –udvikler, og medvirke til at dyrke det gode sociale miljø, der skaber en hyggelig atmosfære og hjælper medlemmerne til at blive en del af et fællesskab.
 • fleksibel med din arbejdstid ift. spidsbelastning
 • omgængelig og afbalanceret, og skal kunne arbejde koncentreret og bevare overblikket – også i pressede situationer

Faglige kompetencer

Du skal

 • have relevant ledererfaring f.eks. fra salg, marketing el. lignende
 • have kendskab til og erfaring med administrativt arbejde, regnskab, økonomi og IT
 • spille golf eller lære det hurtigst muligt


Vi tilbyder

Gode arbejdsvilkår og frihed under ansvar i jobbet. Samarbejde med positive og engagerede kolleger, bestyrelse og medlemmer i en velfungerende golfklub, der har eksisteret i 31 år og som er i positiv udvikling.

Du refererer til klubbens formand

Personalet består af :

 • en golfsekretær som bla. varetager bogholderi, reception og arrangementsafvikling
 • en greenkeeperstab på 4 personer, som passer banen
 • en træner som underviser klubbens medlemmer og bistår med golfdelen af arrangementer
 • 3-4 servicemedarbejdere, der sørger for renholdelse af klubhuset mv.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på funktionærlignende vilkår.

Du refererer til golfklubbens formand.
Ansættelse på funktionærvilkår. Løn efter forhandling.

De to stillinger kan kombineres med den rette ansøger.