Hvis man kun sjældent kommer på kant med golfreglerne ;-), kan det fra gang til gang knibe med at huske i hvilke situationer, man straffes med ét eller med to straffeslag.

Det giver derfor anledning til regeldiskussioner i en bold, fordi der ofte blandt spillerne hersker to meninger om den sag.

Selvom de almindelige straffe i henholdsvis:
hulspil – er tab af hul,
slagspil – er to straffeslag,
så findes der mange tilfælde, hvor der er foreskrevet noget andet i reglerne.

Fra www.golfprofessor.dk har vi hentet en sammenfatning af, hvornår man kan nøjes med at pådrage sig ét straffeslag.

Sammenfatningen er her ajourført med de senest tilkomne ændringer. I sammenfatningen er også medtaget de almindeligt kendte straffe på ét straffeslag, som når man tager lempelse efter golfreglerne 25 – 28 (begge inclusive).

God fornøjelse!

Regel- og handicapudvalget

https://norddjursgolf.dk/wp-content/uploads/2014/02/Et_straffeslag_hvor.pdf