• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:9. november 2022

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 24. november 2022 kl. 19.30 i klubhuset

Alle medlemmer er velkomne. Longdistance-, Prøve/begynder- og Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  *Peter Mosdal Jensen (genopstiller)
  *Carsten B. Støttrup (genopstiller)
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

*Kandidaterne er fundet ved lodtrækning. Denne procedure er afstemt med DGU’s jurist.
Efter den nye vedtægt fra 2018 vælges bestyrelsesmedlemmerne for 3 år ad gangen (tidligere 2 år) med hhv. 2, 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. I år er der opstået den situation, at der ikke er nogen på valg, mens der i 2023 er 5 på valg.
I samråd med DGU’s jurist er der derfor trukket lod blandt de 5, der ville være på valg i 2023 om, hvem der skal på valg i 2022. Herefter er vi inde i den rigtige valgrytme ift. den nye vedtægt.


Kandidater til bestyrelsen
Peter Mosdal Jensen. Se præsentation
Carsten B. Støttrup. Se præsentation
Wilma Thorup. Se præsentation

Kandidater til suppleant
Wilma Thorup. Se præsentation


Se årsrapporten 2021-2022 her


Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 09. november 2022