• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:10. november 2021

Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30 i klubhuset

Alle medlemmer er velkomne. Longdistance-, Prøve/begynder- og Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning / Inge-Lis Mørch
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
 5. Forslag fra bestyrelsen. Se forslag her
 6. Forslag fra medlemmer  
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Bestyrelsesmedlem Peter Klemmensen – ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsesmedlem Ellen Toft – modtager genvalg
 8. Valg af revisor
 9. Evt.


Kandidater til bestyrelsen

Kandidater til suppleant

Se årsrapporten 2020-2021 her

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 10. november 2021