• Post category:Seniorer
  • Post published:22. december 2020

I henhold til Senior Vedtægten indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 13. januar 2021 efter onsdagsturneringen med følgende dagsorden:

                                      1) Valg af dirigent
                                      2) Formandens beretning
                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab
                                      4) Indkomne forslag
                                      5) Fastsættelse af turneringsfee
                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
                                      7) Valg af revisor
                                      8) Eventuelt

Pkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest den 30. december 2020.

Pkt. 6: Anne Grethe Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige del af bestyrelsen er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår at supplere bestyrelsen med to medlemmer:
Lars Winther og Dorthe Nedergaard,
således at antal medlemmer i bestyrelsen i alt bliver syv.

Eventuelt andre forslag til pkt. 6 skal ligeledes være indsendt til bestyrelsen senest den 30, december 2020.  

Forslag indsendes via mail til formanden, Vagn Liltorp,
E-mail: vagn@liltorp.org

Som bekendt er Danmark lukket helt ned til og med den 3. januar. Og med den smitteudvikling, vi har været vidner til indtil nu, kan det være tvivlsomt, om forsamlingsrestriktionerne vil være lempet så meget, at det vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen.
Vi følger udviklingen og udsender nærmere information om vores forsamlingsmuligheder sammen med offentliggørelsen af eventuelle indkomne forslag m.v. senest den 6. januar.

Glædelig Jul og et Bedre Nytår
ønskes af

Senior Bestyrelsen