Kørsel i buggy er generelt ikke tilladt i vintersæsonen – 1.11. – 31.3.
Baneudvalget kan fastsætte andre datoer, der vil fremgå af hjemmesiden og evt. lukke banen helt for al kørsel – i kortere eller længere perioder, hvis det skønnes at banens tilstand kræver et forbud.
Enkelte medlemmer har af helbredsmæssige årsager en personlig tilladelse til at køre i buggy om vinteren under forudsætning af, at der køres hensynsfuldt, så der ikke opstår unødige skader på banen. Det betyder, at der fortrinsvis skal køres i rough og semirough. Der må ikke køres i bløde og opkørte områder, f.eks tæt på teesteder mv. og aldrig på forgreens.
Skader på banen er tidskrævende og bekostelige at genoprette.
Overtrædelse af ovenstående retningslinjer for kørsel i buggy på banen i vintersæsonen vil medføre sanktioner i form af skriftlig advarsel/ fratagelse af køretilladelsen/ eksklusion.

Bestyrelsen