Herunder er hendes præsentation:

 

Genvalg til bestyrelsen i Norddjurs Golfklub

Som det fremgår af indkaldelsen og dagsordenen til generalforsamlingen november 2014 opstiller jeg til genvalg til bestyrelsen.

Jeg blev valgt til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i februar 2013, da bestyrelsen på dette tidspunkt havde en udfordring med at få besat posten som kasserer. Siden da, har jeg haft denne post.

Det har været en udfordrende, spændende og svær opgave at forsøge at optimere klubbens økonomi, specielt i en periode med generelt faldende medlemstal i de danske golfklubber. Jeg har derfor benyttet mig af gode råd fra erfarne folk i klubben, gode råd i ERFA regi i samarbejdsklubberne samt deltaget på DGU’s regionsmøder og specielt skræddersyede DGU kurser bl.a. omkring momsproblematikken. Samtidig bruger jeg selvfølgelig også min erhvervserfaring fra bankverden gennem 28 år.

Den viden og erfaring som jeg har opnået indtil videre, vil jeg gerne udbygge og anvende gennem en ny periode på 2 år i klubbens bestyrelse.

Marianne Jensen

Marianne Jensen
Marianne Jensen