• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:27. marts 2014

På baggrund af et oplæg på generalforsamlingen i november, forespurgte bestyrelsen golfklubbens medlemmer, om der var interesse for at udstede et medlemslån til golfklubben, således at klubbens renteudgifter kunne blive reduceret.

Bestyrelsen har modtaget mange positive henvendelser med tilsagn om køb af medlemsobligationer, men sammenlagt bliver beløbet kun til godt 600.000 kroner, og det er for lille et beløb til at udarbejde alle juridiske dokumenter for et medlemslån. Advokatomkostningerne vil blive for store i forhold til lånets størrelse.

Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gøre brug af jeres tilsagn, men vil gerne takke for de mange positive tilbagemeldinger.

Lige her og nu, ser klubbens økonomi fornuftig ud. Der er meget få restancer, eller stort set ingen. Vi har ikke mistet flere medlemmer end forventet, men det er klart, at det er meget vigtigt, at vi får et passende antal nye medlemmer igen i år, da der altid vil forekomme naturlig afgang af medlemmer.

Bestyrelsen har haft en fornuftig drøftelse med vore 2 pengeinstitutter, og renteniveauet er blevet reduceret med 1,25 pct. Point, hvilket betyder en årlig besparelse på renteudgiften i størrelsesordenen 80.000 – 90.000 kroner.

Samtidig er det lykkedes at realisere de budgetterede indtægter på sponsor siden, så alt i alt tegner udviklingen godt.

En ny golfsæson er lige om hjørnet, og vi ønsker I alle må få en god sæson, og husk, vi er alle kommet på banen for at slappe af og nyde naturen, det sociale samvær og ikke mindst spillet.

På bestyrelsens vegne

Ole Jensen

Bestyrelsesformand