Den midlertidige lokalregel: Lempelse i urevne bunkere er ophævet fra og med den 18. maj 2020.

Reglen blev som bekendt indført den 1. maj for at skabe mere fair forhold for spillerne, som i en periode ikke har haft mulighed for at rive efter sig i bunkerne, fordi riverne var fjernet.

Nu spiller vi igen med river i bunkerne. Vi spiller efter golfreglerne, og den midlertidige lokalregel er hermed bortfaldet.

Regel- og Handicapudvalget
Ole Junker