Fra søndag den 1. november sættes Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring i kraft.

Læs Den midlertidige lokalregel, som er tilføjet under de gældende Lokalregler på siden: GOLFREGLERNE

Reglen er desuden opsat på opslagstavlen i vindfanget i klubhuset samt tillige i udhængsskabet på 1. teested.

Selvom det ikke er påkrævet at markere bolden, inden den løftes, kan det alligevel være en god idé at markere stedet med en tee, da boldens oprindelige sted er referencepunkt for udmåling af det lempelsesområde, hvor bolden skal placeres (den skal ikke droppes).

Inden bolden placeres må den renses.

Regel- og Handicapudvalget
31. oktober 2020.