• Post category:Baneudvalg
  • Post published:28. juni 2019

Banen begynder igen at være flot grøn de fleste steder, men vi har været og er forsat ramt af nogle udfordringer på banen.
Her kommer en lille update på situationen.

Greens:
Greens har hen over foråret ikke helt haft den hastighed som vi har som målsætning. Det skyldes flere ting, dels kostede nedbruddet af vandingsanlægget en del vækst tidligt på sæsonen, og dels betød det at der etablerede sig en større andel af 1 årig rapgræs i greens som, når de sætter frø, giver større rullemodstand end det ønskede rødsvingel græs. Problemet bekæmpes ved at vertikalskære, dresse samt efterså green. Dette er allerede gennemført og vil blive gentaget i løbet af den kommende tid. Greenkeeperne har endvidere prikket samtlige greens, ligesom de er blevet rullet regelmæssigt og klippehøjden er sat ned i samme niveau som sidste år, så hastigheden er i skrivende stund ganske tæt på det de 7 fod på stimpmeteren som er det ønskede niveau.

Fairways:
Tørken sidste år var hårde for græsset i vores fairways, og greenkeeperne brugte derfor i efteråret en del ressourcer på at efterså. Eftersåningen har desværre ikke haft den ønskede virkning, dels på grund af mangel på vand og dels fordi der på store dele af vore fairways er problemer med et lidt for tykt lag filt, som gør det vanskeligt for græsset at genetablere sig. Efter at have rådført os med konsulenter på området har vi i baneudvalget igangsat en række tiltag med det formål at bringe fairways tilbage i god stand. Det bliver en arbejdskrævende proces, så vi kommer derfor til at gribe processen af i en række mindre etaper og lære af erfaringerne undervejs. I arbejdet vil vi udvælge de mest udsatte steder på fairways og arbejde på begrænsede arealer, som spillet på banen begrænses mindst muligt.

Til en start vil vi proppe og vertikalkære dele af fairway på hul et. Efter arbejdsprocessen skal det frigjorte materiale samles op og bortskaffes. Herefter fyldes prophullerne med sand inden der eftersås med græs og dresses med sand. For at sikre spiring vandes herefter regelmæssigt i en periode, ligesom der vil blive påkørt afspænding, så jorden og planterne bedre kan modtage vand.

Det bliver som sagt en arbejdskrævende opgave, som vi er nødt til at bruge ekstra kræfter på. Vi kan godt bruge nogle ekstra kræfter og vil i løbet af den kommende tid prøve om vi kan rekruttere noget frivilligt arbejdskraft der kan indsættes i processen med at genoprette banen hurtigst muligt. Frivillige der vil vide mere kan henvende sig til baneudvalget på baneudvalg@norddjursgolf.dk

Teesteder:
Greenkeeperne arbejder forsat på at hæve kvaliteten af vores teesteder og som det måske er blevet bemærket er de begyndt at dresse turfhuller op løbende, ligesom vi har fastholdt en klipning med mindre og mere definerede teesteder.

 

God sommer

Peter Mosdal
Baneudvalgsformand