• Post category:Baneudvalg
  • Post published:10. april 2019

Arbejdet i vinterens løb

I vinterens løb har anlægget af den nye oplagsplads ved maskinhuset haft høj prioritet. Der mangler stadig at blive støbt det sidste, men de færdige oplagsbåse, er trods det, taget i brug. Trods travlhed med oplagspladsen er der også foretaget en del arbejder ude på baneanlægget.

Greens

I vinterens løb er green på hul 1, 3 og 9 som et forsøg blevet dybdeluftet. Målet har været at skabe bedre betingelser for vækst i græsset og dræning af vand væk fra overfladen. Greenkeeperne følger resultaterne tæt. I efteråret blev greens som vanligt prikket for at skabe bedre ventilation til rødderne og forebygge angreb fra bl.a. skimmelsvampe. Vi har ikke været helt forskånet for skimmelsvampe angreb, men det er ikke værre end det plejer.

Omkring greens på hul 2, 9, 10, 12 og 16 er der fældet træer for at give græsset bedre vækstbetingelser og for at minimere mængden af kogler, agern og andre frø/frugter samt blade og nåle fra træerne som lander på greens og som giver greenkeeperne meget arbejdet med at rengøre greens i perioder og som ligeledes ofte laver skader på greens.

I efteråret foretog vi for første gang i flere år en række jordprøver at greens for at få et mere præcist billede af næringsstoffer og mikroorganismer i greens. Tallene så fornuftige ud, men der er også plads til forbedringer og resultaterne vil fremadrettet blive brugt som grundlag for individuelle gødningsplaner for alle 18 greens samt puttegreenen og fuldt op med jordprøver løbende. Vedrørende gødning så har det vist sig at vores overgang til flydende gødning på greens ikke har været helt uden problemer. Vi kan konstatere at flydende gødning optages hurtigere i græsset, hvilket har betydet at græssets rodnet koncentreres om de øverste vækstlag. Dette gør græsset mindre modstandsdygtigt overfor både tørke og angreb fra skadedyr og svampe. Fremadrettet kommer vi derfor til at gøde greens med både flydende gødning og det mere langtidsvirkende gødningsgranulat, som vi kender fra tidligere. Arbejdet med at skabe gode og jævne greens med en hastighed på min 7 på stimpmeteren er stadig topprioritet i arbejdet på banen, og der er indkøbt swipestænger til dette arbejde.

Teesteder

Arbejdet med at skabe mere definerede og jævne teesteder prioriteres også i den kommende sæson. Vi arbejder på at kunne lave vores egne græstørv så vi kan genetablere græsset hurtigere ved opretningsarbejde på teesteder og bunkerkanter for den sags skyld. Vi vil gøre en særlig indsats på teestederne på par 3 hullerne omkring genopretning af turfhuller og genetablering af græsset.

Til sæsonstart har vi indkøbt nye boldvaskere og dermed udskiftet de ældste og udslidte af slagsen. Antalsmæssigt har vi opgraderet så vi nu har boldvaskere på hvert andet hul. Der er ligeledes lagt en plan for etablering af nye bænke og skraldespande, men vores leverandør af skraldespandene har svigtet og vi har derfor ikke nået at etablere disse til sæsonstart.

Bunkers

Som led i at renovere bunkers og optimere den daglige vedligeholdelse af banen er bunkers på hul 11, 12, 13, 14 og 16 blevet sløjfet og lagt om til græsbunkers eller run off områder. I det videre arbejde med at optimere den daglige vedligeholdelse af banen vil vi gerne bede om medlemmerne hjælp ved at bruge Golfsporet. Golfsporet er en app udviklet af Dansk Golf Union. Når en spiller anvender app’en tracker den spilleren bevægelser rundt på banen. Det bliver på den måde muligt for greenkeeperstaben og baneudvalget at få et billede af hvilke områder af banen der benyttes mest f.eks. hvilke bunkers der oftest spilles fra, hvilke rough- og skovområder der ledes osv. Dette kan hjælpe os med at prioriteter hvilke bunkers vi skal renovere først, hvilke områder i roughen, der passes så det bliver nemmere at finde sin bold og få spillet til at glide.

Fairways og banen generelt

Ud over de træer der er fældet omkring greens, er der fældet en række træer rundt om på banen for at skabe en bedre spilbarhed i forhold til hullernes spildesign. Dette gælder i skoven på venstre side af fairway på hul 3 for at skabe et større landingsområdet til 2. slaget, i tjørnehækken på højre side ved de to bageste teesteder på hul 8 for at give mere plads til drivet, i doglegget på højre side af fairway på hul 9 og i læbæltet på højre side af doglegget på hul 13. Der har været mærket en del træer op i efteråret som ikke er blevet fældet i vinterens løb. Dette skyldes, dels at vi har udskudt fældningen af en række solitære træer i fairways på ubestemt tid, dels at der ikke har været tid nok til at nå at få fældet alle træer i vinterens løb. Vi følger op på arbejdet til efteråret.

Der er som det nok er de fleste bekendt kommet nye golfregler pr. 1 januar. Dette har betydet at alle banens tidligere vandhazarder nu er ændret til røde strafområdet. Ydermere er straf området omkring de tre søer på hul 12 udvidet permanent. Baggrunden for dette er markeringerne tidligere har været svære at se på afstand og derfor ofte har været skjult, og dermed givet trælse overraskelser for særligt gæster på banen. Et strafområde har en fast størrelse og indgår i banens rating. Jeg skal derfor på det kraftigste henstille til at man som spiller omhyggeligt genplacerer markeringerne samme sted, hvis man i forbindelse med spil er nødt til at flytte disse midlertidigt.

Banen og særligt græsset i fairways er langt fra kommet sig over sidste års tørke. Fra baneudvalg og greenkeeperstaben henstiller vi til at banen skånes mest muligt ved at lægge bolden op under spil. I regeludvalget er der endvidere indført en lokalregel, der gør det muligt at blive handicap reguleret også når man lægger op indenfor rammerne af lokalreglen. Hjælp derfor venligt greenkeeperne med at skåne banen, så den hurtigst muligt kan komme i god stand igen.

Greenkeeperstaben

I løbet af efteråret og vinteren er der sket en del ændringer i greenkeeperstaben. Bo Andreassen er pr. 1 januar gået på pension efter at have ydet en kæmpeindsats med at skabe den dejlige 18 hullers bane vi kender i dag, og det mange gange indenfor meget snerrende økonomiske rammer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at sige tak til Bo for den store indsats. Fremadrettet er det nu Stig Helenius der er chefgreenkeeper og han har fået to nye mand i greenkeeper staben. Pr. 1 oktober startede Sofus F. Jensen som greenkeeperelev og pr. 18. marts startede Niels Andersen som ny greenkeeper. De supplerer Bjarne som har været i greenkeeperstaben i en årsrække. Niels er uddannet greenkeeper, hvilket har været vigtigt i ansættelsen af ham, som led i baneudvalget og bestyrelsens ønske om faguddannet personale på vores baneanlæg. Både Niels og Sofus spiller også golf, hvilket vi har tillagt værdi i valget af de to. Vi glæder os meget til samarbejdet med de to om at videreudvikle vores dejlige baneanlæg.

Rigtig god sæson

Peter Mosdal Jensen
Baneudvalgsformand