• Post category:Baneudvalg
  • Post published:29. maj 2020

Vi har et rigtig dejligt og varieret baneanlæg, men banens stand har hen over de seneste uger og måneder, desværre ikke været som vi havde håbet og forventet.

Som tidligere beskrevet var vi godt klar over at store af vores banearealer er ramt af et filtlag. Filt er dødt organisk materiale, der primært består af visent græs. Det minder meget om spagnum i konsistent og dannes når græsset klippes af og ophober sig i et lag uden af nedbrydes eller formuldes. Filt bliver tit kompakt, hvilket gør det svært for både vand og ilt at trænge ind i materialet. Når filt endelig bliver vådt virker det derimod som en svamp, der suger vandet til sig og kan indeholde store mængder af vand. Konsekvensen er at regnvand ofte ikke kan trænge gennem filtlaget og videre ned i jorden. Græsset kan sagtens gro i filten, men konsekvensen at rødderne ikke etablerer sig dybere end filtlaget. Så længe der er vand nok er det ikke noget problem og græsset gror fint, men i tørre perioder har græsset så ikke så stort et rodnet og er mere sårbart overfor tørre perioder. Når vi i vinterhalvåret går meget på filten, komprimeres den og jorden bliver meget fattig på ilt. Dette gør det svært for græsrødderne at genetablere og trives i filten og hæmmer væksten i græsset. Problemet kan aflastes med prikning og vertikalskæring.

I foråret har vi haft en meget lang tørkeperiode fra midt i marts til ind i maj. Det er netop den periode, hvor græsset for alvor skal komme i vækst. Faktisk har der ifølge DMI være flere ekstreme tørkedage (dage med et tørke indeks på 9-10) i 2020 end i hele perioden fra 2010-2019. Med sommeren 2018 i frisk hukommelse siger det en del. I perioden fra midt i marts til ind i maj var vejret desuden koldere end normalt og der var mange døgn med hård nattefrost, som begrænsede væksten i græsset. Dette gjorde det selvsagt svært for personalet at få god vækst i græsset i særligt i fairways.

Hvorfor vander I ikke bare banen så, er vi blevet spurgt til mange gange. Svaret er at det har vi faktisk også gjort i langt højere grad end vanligt på vores faste vandingsanlæg omkring greenområder, teesteder og på længere stræk på 5 af vores fairways. I 2020 har vi brugt over 7000 m3 vand. Er det så meget. Vi har en vandkvote på 15.000 m3 pr. år, som vi har brugt halvdelen af nu, hvilket er langt mere end vi plejer på nuværende tidspunkt og vi skal stadig kunne vande vores greens og teesteder i tilfælde af en tør sommer, ellers bliver det endnu mere alvorligt for banen. Jeg kan også oplyse dem der ikke måtte vide det, at vi i modsætning til landbruget betaler alm. vandafgift. Endvidere er det blevet vurderet at effekten af vanding i blæsevejr i dagtimerne ofte er begrænset og at klubbens kapacitet i form af ældre modeller af vandkanoner også er så begrænset, at det kun ville kunne gøre en afgørende forskel på mindre arealer, hvorfor vi har begrænset os til dette.  Mindre afgørende har det været at vanding i dagtimerne er generende for spillerne og en tidskrævende proces for personalet.  

Fairways:
Status på fairways. De er stadig hårdt ramt mange steder, men heldigvis er der kommet lidt regnvand der endelig har sat gang i væksten flere steder, så nu beder vi til at vejrguderne begaver os med jævnlig nedbør, af hensyn til både baneareal og økonomi. Op til denne sæson har vi skiftet til gødning type baseret på hønsegødning. Ud over en bedre gødningseffekt skulle denne type også have en gunstig indvirkning på mikroorganismer, der kan hjælpe med at nedbryde filten. Nu hvor vandet er kommet bliver det spændende at se om løfterne holder.

I april lavede vi et forsøg på 18 fairway for at få nogle erfaringer med bekæmpelsen af filt. Arealet blev vertikalskåret. At vertikalskære betyder at man laver en kniv skære riller ned i græsset/jorden. Kniven fjerner materialer og efterlader riller i jorden/filten, som giver luft til rødderne, og dermed bedre vækstbetingelser for græsset. I forlængelse heraf er fairway blevet efter sået og gødet, samt vandet på daglig basis. Resultatet er begyndt at vise sig i form græsspirer i området igen. Vertikalskæringen har efterladt en del huller og bare pletter. Disse vil blive dresset op i takt med greenkeeperne får tid til at dresse områderne op. Indtil videre afventer vi de mere langsigtede effekter af den behandling 18 fairway har fået. Hvis det går som håbet, vil vi behandle alle vores fairways efter samme model. Alle skal dog være bevidste om at vi ikke kan fjerne så tykke lag af filt på en enkelt sæson. Dette bliver noget vi kommer til at arbejde med løbende over de næste sæsoner.

Greens:
Vi har i flere sæsoner haft greens som et indsatsområde, hvilket vi forsat har. I foråret blev greens proppet for første gang i 7-8 år, for at give både dræn og ilt, så græsset på greens kan få endnu bedre vækstbetingelser. Den begrænsede vækst i græsset pga. kulden hen over foråret har det taget længere tid for greens at komme sig helt ovenpå behandlingen.  Vores mål er forsat, at greens ruller jævnt og mindst 7 fod på stimpmeteren. Vi var godt på vej, men arbejdet med fairways og en reducering på en mand i banepersonalet i april måned har betydet at vi er kommet lidt bagefter med vertikalskæring og dressning. Det kan vi kun beklage, men Covid-19 situationen var svær at forudse både økonomisk og tidsmæssigt da vi tog den beslutning. Nu sætter vi alt ind på at få indhentet det vi er bagefter ift. greens. Onsdag har alle greenkeeperne arbejdet igennem 12 timer og fået dobbeltvertikalskåret og efterfølgende dresset samtlige greens på anlægget, hvilket meget gerne skulle resultere i mindre rullemodstand. Ligeledes vil klippehøjden blive sænket yderligere, så vi nu stort set er nede i samme klippelængde som da greens var bedst sidste sæson.

Semirough:
Vi vår også mange spørgsmål om hvad vi gør ved vores semirough. Det ærlige svar er at vi bruger alle ekstra ressourcer vi har i øjeblikket på genopretning af fairways og greens, så foreløbig desværre ikke så meget andet end at klippe den. Mange spørger så om man ikke kan lægge op i semirough, når man nu så tit har et dårligt leje for bolden. Svaret er at en generel regel om oplæg i semirough vil suspendere handicap regulering, og der vil vi ikke hen. Dette forhindrer dog ikke at man i sine egne private runder er velkommen til at lægge op, blot man husker at det så betyder man ikke kan handicapreguleres.

Når vi forhåbentligt snart får tid til igen at gøre noget ved semiroughen, er planen at koncentrere sig om de områder der ligger tættest på greens. Vi har fået bevilget en række ekstra midler til at opgradere vores vandingsanlæg, og håber med nye sprinklere at kunne vande lidt større områder omkring greens, som gerne skulle give bedre græs. Derudover er planen at prikke og vertikal skære nogle af værst ramte områder omkring greens. Vi håber på forståelse og respekt for de prioriteringer vi har valgt ift. vedligeholdelse af vores baneanlæg.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til vores banepersonale for jeres engagerede og meget konstruktive tilgang til arbejdet med banen, trods de nogle gange udfordrende omstændigheder.

God pinse
Peter Mosdal
Baneudvalget