Kort referat af Tirsdagsdamernes medlemsmøde den 20.03.2018

Deltagelse af 24 Tirsdagsdamer.

Kort gennemgang af sæson 2017 samt fremlæggelse af regnskabet. 

Mappen med regnskab incl. bilag var efterfølgende frit tilgængeligt.

Præmier til vinderne af turneringen ”de fantastiske 18” (højeste snit)

  1. Kirsten Jensen 33,8
  2. Pia Rosengreen 33,0
  3. Heidi Skou 32,3
  4. Bente Nielsen 30,3
  5. Tina Elsborg 29,7

Stort tillykke til vinderne!

Herefter var der valg til det kommende Dameudvalg, som fremover består af:

Ellen Margrethe, Rita Kirkegaard, Lisbeth Enevoldsen, Bente Jespersen, Bente Nielsen.

Det nye udvalg afholder møde den 09.04.18

Opgaverne fordeles og offentliggøres umiddelbart efter på Tirsdagsdamernes side.

Forslag fra medlemmerne drøftes af det nye udvalg på førstkommende møde:

  1. Turnering med gunstart tirsdag i de lige uger med efterfølgende spisning som hidtil – eller turnering med løbende start uden spisning og 1 x gunstart med fællesspisning og præmieuddeling 1 gang om måneden.
  2. Madleverandør

PINK CUP udvalg for sæson 2018 består af:

Jannet, Kirsten, Ruth og Ingelise.  En frivillig mere efterlyses til den gode sags tjeneste.

Håber at alle klubmedlemmer vil bakke op om det nye udvalg og være med til at støtte op om den gode sag!

Dameudvalget ønsker ALLE en god sæson!