• Post category:Baneudvalg
  • Post published:7. september 2022

Fairways

Græsvæksten på en del af banens fairways har ikke helt den kvalitet både medlemmerne og Baneudvalget kunne ønske. Sådan har det været i nogle år, og det er der flere forklaringer på.

Generelt har danske golfbaner lidt under nogle tørre år med ingen sne og kun lidt regn i vækstsæsonen. Man vander teesteder og greens, men kun få baner har mulighed for/råd til at vande fairways. Gødskning er dyrt på så store arealer, der er begrænsninger i mængden af gødning og effekten af gødskning er også afhængig af vand.

Vores sandede jord kræver ekstra meget vand fordi vandet ”løber hurtigt igennem”; det er så en fordel i vintersæsonen, hvor vores bane er rimelig tør og spilbar, mens andre baner er for våde til at spille.

Vi plejer teesteder og især greens intensivt, mens plejen af fairways i mange år hovedsagelig har bestået i klipning og gødskning. Sådan er det på de fleste danske golfbaner. Optimalt burde fairways behandles principielt på samme måde som greens, dog mindre intensivt. Men det er teori; en mere intensiv og tilpasset pleje af de store fairwayarealer er omkostningstung i mandskabstimer, maskiner og materialer.

Forbedring af græsvæksten på fairways kræver generelt, udover som nævnt vand og gødskning: 

– at der eftersås, så ”dårlige” græsarter ikke får lov til at blande sig med de oprindeligt såede gode græsser

– at der verticalskæres/slices, så det afklippede græs ikke får lov til at lægge sig i bunden som et tæt filtlag, der forhindrer ilt, vand og gødning i at trænge ned i vækstjorden. Græsset gror efterhånden så at sige oven på filtlaget, med et svagt rodnet og dermed dårligt græs til følge.

– at der dresses med sand, så overfladen holdes jævn og vækstforholdene bliver mere ensartede.

Disse redskaber har gennem flere år været brugt på udvalgte fairwaypartier, men med vekslende held; og indsatsen skal op i stor skala for at omfatte alle fairways og give en generel forbedring.
Forbedring af fairways med et mere intensivt plejeprogram med eftersåning, slicening og dressning er en del af den vedtagne Udviklingsplan. Det er som nævnt kapacitetskrævende og det vil tage et par år inden vi får den fulde effekt.
Når et tilfredsstillende resultat er nået, skal plejeprogrammet fortsætte, men knap så intensivt som i reparationsfasen. Det forudsætter, at der løbende allokeres flere midler til den del af banedriften.

Vand er som nævnt en kritisk faktor, og sprinklervanding af fairways har selvfølgelig været overvejet. Men det vil være en særdeles bekostelig affære, både i anlæg og drift, så det må anses for udelukket. Nogle baner har forsøgt sig med større eller mindre vandingsmaskiner a la landbrug i særligt tørre perioder, men det kræver investering i vandledningsnettet og mandskabstimer til flytning af maskinerne. Vi vil se på erfaringerne i de klubber, der har forsøgt sig.

Vi afhjælper generne med ujævne fairways med en tilladelse til at lægge bolden op indenfor et scorekorts bredde.

Baneudvalget
7. september 2022