• Post category:Bestyrelsen
 • Post published:25. februar 2018

I 2017 traf bestyrelsen beslutning om følgende

 • Udskiftning af bænke, boldvaskere og affaldsspande på golfbanen. Der er indhentet tilbud, men ikke truffet endelig beslutning om modeller. Udgift i størrelsesorden 75.000 kr.
 • Maling af klubhuset indvendigt. Der er indhentet tilbud. Udgift i størrelsesorden 30.000 kr.
 • Nye vægudsmykninger. Udgift i størrelsesorden 5.000 kr.
 • Lydanlæg til klubhuset. Udgift i størrelsesorden 35.000 kr.

Bestyrelsen lagde vægt på, at investeringerne ikke måtte medføre løbende driftsudgifter.

Endvidere blev besluttet

 • Køb af en traktor eller rendegraver – pris ca. 100.000 kr.
 • Leasing af ny fairwayklipper og sprøjte – årlig leasingudgift på ca. 130.000 kr.

Investeringerne blev muliggjort bla. på grund af låneomlægninger, der medførte en betydelig rentebesparelse.

Der var herefter ikke midler til flere store investeringer i indeværende regnskabsår.

Der har imidlertid i allerede været uforudsete udgifter til reparationsarbejder mv.

 • Klubbens vandværk gik pludselig i stykker primo februar 2018. Reparationsomkostninger og nyanskaffelse ca. 30.000 kr.
 • Carlsberg har varslet etablering af et ”Draught Master” anlæg til afløsning af den nuværende løsning. Ændringen omfatter fadølsfaciliteterne i køkkenet. Ifm. etablering af det nye anlæg skal der bla. føres vand til det nye anlæg. Udgiften er ukendt, men kan ikke undgås, da den nuværende løsning udgår.
 • Overtagelse af belysning og diverse alarm- og sikkerhedsforanstaltninger i lokalet, der var proshop. Udgift 7.500 kr.
 • Dele af taget på maskinhuset er utæt og skal fornys. Der indhentes for tiden tilbud hos håndværkere. Udgift derfor endnu ukendt, men forventeligt ikke under 25.000 kr.
 • Forslag fra Regeludvalget om køb af licens til alle medlemmer til Oswalds Academys regelskole ifm. de nye golfreglers ikrafttræden 1.1.2019 – Udgift ca. 10.000 kr.
 • Forslag om udsmykning af klubhuset – anslået udgift på små 30.000 kr.

For at udvise økonomisk ansvarlighed, vil det derfor være nødvendigt at bestyrelsen  prioriterer behov og ønsker.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen