• Post category:Baneservice
  • Post published:2. juni 2023

Formanden bød velkommen, og specielt til Bent Steffensen, der lige er indtrådt i udvalget.
Der var afbud fra Niels Arne Busch og Ole Elkær.

Der er stort fokus på, at alle spillere melder sig på i golfbox,  af hensyn til sikkerhed på banen, og til brug for udarbejdelse af eventuelle statistikker.
Det bør fremgå af hjemmesiden, at man er forpligtet til at bestille tid.
Herudover bør der etableres skiltning ved hul 1, der tydeligt gør opmærksom på, at man ikke kan spille på banen, uden tidsbestilling.
JBN følger op.
Der var tvivl om betaling af greenfee for MerGolf medlemmer , såfremt gruppen er større end 12. JBN følger op ved Annelise.
Der har tidligere været problemer i weekender med manglende drikkevarer i køleskabet til brug for Baneservice, der jo ikke har adgang til lageret. 
Vi vil gerne have et møde med kontoret vedrørende vores mission i uge 34, hvor vi sidste år følte det lidt nytteløst at tilbyde salg af drikkevarer, når der i forvejen var gratis udlevering af disse flere steder på runden.
Var det bedre vi stod for starter-funktionen, hvor man så kunne udøve kontrollen samtidig ??
Svend og Vagn efterlyste en opdeling af ladet på Servicebilen, så det var nemmere at holde styr på tingene. Prøver evt. at få hjælp af Jan Toft.

Jørgen B. / referent