• Post category:Baneudvalg
  • Post published:11. april 2014

Baneudvalget har afholdt møde nr.2 i år d.18-03-2014

1.Drøftelse af budget.
Der har i flere år ikke været en egentlig budgetdrøftelse, da det hele tiden har været et fra hånden til munden princip, men at man fra næste år er indstillet på at afsætte beløb til banen.

2.Vision og banestrategi.
Peter har lovet at udfærdige denne til godkendelse.

3.Plan for 2014.
Vertikalskæring. Flere bunkere rettes til. Flytning af teesteder. Plante stenmel på stierne.
Det blev besluttet at plante 15 birketræer og 3 egetræer mellem hul 1 og hul 2, samt at der også plantes ud mod vejen på hul 2 med fyr.
Ligeledes skal der plantes fyr som pejlemærker i højre side på hul 3
Det blev også vedtaget at man godt kunne påbegynde arbejdet med at fælde mv. på hul 4 til den påtænkte nye green inde i skoven.
Erik har lovet at lave tegningsforslag til næste møde.

Bunker på hul 1. mod hul 2. sløjfes og der laves ny bunker i venstre side af hul 1.

4. Plan for oprydningsdag den 22-4-2014
Peter lovede at stå for denne dag hvor Verner og Jonny støtter op da der er til meldt ca. 60 personer.

5.Bemanding.
Som i 2013.

6. Eventuelt
Mange ting blev drøftet men der bred enighed om banens forholdsvis gode stand årstiden taget i betragtning.

7.Næste møde.
Er bla. sat på så alle har mulighed for at komme med forslag til banen. Mødet er d.08-05-2014

Jonny