• Post category:Baneudvalg
  • Post published:22. november 2016

Referat af baneudvalgsmøde 30. august 2016
Deltagere: Ellen Margrethe Larsen, Verner Helenius, Bo Andreassen, Peter Mosdal Jensen, Ivan Mejrsk, Erik Storgaard
Afbud: Oli Bardal

1) Opfølgning af sidste referat.
2) Godkendelse af referat.
3) Status på banen.
4) Henvendelse fra medlemmer.
5) Korrespondance med bestyrelsen.
6) Eventuelt
Ad. 1 Opfølgning af sidste referat:

Referat gennemgået med henblik på opfølgning af aftalte arbejder.
Ad. 2 Godkendelse af referat:
Referat godkendt.

Ad 3. Status på banen:
Græsafklip fra greens må IKKE lægges på banen, skal bortskaffes.
3 flag etableres på driving range, de må ikke placeres i ”renden” midt på driving range.
Kørespor, der har været kørespor på 18 green, en indskærpelse af greenkeeperne om at passe på ved klipning af greens.
Gødning før match. Det er påtalt at der var påbegyndt gødning lige op til en match, fejlen skyldes at kalenderen som greenkeeperne planlægger efter ikke var opdateret, udlægning af gødning blev stoppet da greenkeepere blev opmærksom på at der skulle være match.

Klipning af grene. Hul 2 på teestedet i venstre side, træerne skal beskæres.
Hul 17 på teestedet i venstre side skal beskæres.
Par 3 mod 17 teested, her skal træerne beskæres.
Øvrige beskæringer efter Bo´s vurdering.

Teesteder dresses op, specielt par 3 teesteder da de er hårdest udsat med tjøf mærker fra jernslagene.

Det er besluttet at indkøbe et læs sand til at dresse Par-3 teestederne.

Fuglehuller i fairway, kunne fugle/drager være en løsning, på Erfamøde med andre golfklubber har temaet være oppe, vurderingen er at nogle klubber vurderer at det er en succes og andre at det ikke er, vi har fundet frem til en model der koster ca. 1.000 kr. der indkøbes 2 stk. til test og så vurderes der efterfølgende.

Skyllerender og fugleskader skal være frit drop i henhold til lokal regel.
Peter kontakter Ole Junker herom.

Hastighed på greens er pt. særdeles gode, greens er dobbelt vertikal skåret, hvilket har hjulpet på hastigheden. Det tilstræbes at hastigheden på greens skal ligge på 6 til 7 step meter fremover.

Bunkers:

  • Hul 4, venstre greenbunker sløjfes, der etableres græsbunker i stedet.
  • Hul 8, Grenbunker før green til højre (den dybe) sløjfes, der etableres græsbunker med ”bagkant”.
  • Hul 10, greenbunker ”front venstre” udbedres.
  • Hul 13, fairway bunker før anden trærække sløjfes, der etableres fairway i stedet.
  • Hul 16, greenbunker til højre renses for rødder.
  • Hul 18, Første fairway bunker i højre side sløjfes.

Forventet økonomi kr. 60.000.
Ad 4 Henvendelse fra medlemmer:
Der har været en enkelt medlemshenvendelse omkring rødder i bunkers.
Peter skriver et svar til pågældende medlem.

Ad.5 Korrespondance med bestyrelsen:
Ikke noget nyt pt. omkring kommunens del af banen.

Der vil formentlig blive nødvendigt med investering i nye maskiner i henhold til nedenstående omfang.

  • Tromle til greens
  • Teested klipper
  • Fairway klipper

Investering ca. 1.0 mill. kroner som indstilles til bestyrelsen.

Bunkeres diverse som beskrevet under ad. 3 kr. 60.000.

Ad. 6 Eventuelt:
——–
Næste møde: Ikke fastlagt, Peter Mosdal indkalder.