Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag, forud for generalforsamlingen:


“Ændring af baneudvalget og dens opbygning.
Som det er opbygget nu, udpeges formanden af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af formanden og godkendes af bestyrelsen.

Forslag:

Medlemmer indstiller et andet medlem til baneudvalget. Og der stemmes derefter om hvem der skal i udvalget. Hver medlem har kun 1 stemme og kan derved kun stemme på 1 person til udvalget.
Udvalgets opbygning bygges op sådan at der kommer 9 personer i udvalget.

2 medlemmer fra hcp. gruppe 1 samt 2 (hcp -4,4 – 11,4) Stemmes ind.
2 medlemmer fra hcp. gruppe 3 (hcp. 11,5 – 18,4) Stemmes ind.
2 medlemmer fra hcp. gruppe 4 (hcp. 18,5 – 26,4) Stemmes ind.

Udover disse 6 valgte personer vælger bestyrelsen 1 bestyrelses medlem. Samt selvfølgelig Chef greenkeeper og Pro træneren, således at udvalget består af samlet 9 Personer.

På den måde får man sikret, at når der kommer forslag ind sidder der spiller i udvalget som ligger i meget forskellig hcp. og med forskellige øjne på forslag.

Peter Thøgersen medlems nr. 1663″