• Post category:Junior
 • Post published:11. februar 2023

REFERAT AF JUNIORUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2023 KL. 18.15 – 20.00.

Deltagere: Tina Greve Madsen (formand), Thomas Pedersen, Martin Pedersen, Susanne B.B. Salling, Jesper L. Larsen (træner), Wilma Thorup
Referent:   Wilma

Inden punkterne på dagsordenen blev gennemgået, bød Tina velkommen til Martin og Wilma som nye medlemmer af udvalget.
Lone Wendt og Mette Vestergaard har begge meddelt, at de ønsker at udtræde af udvalget.

 1. TRÆNINGSTIDER M.V.

Træningstiderne blev fastlagt til tirsdag kl. 17.00-18.00 hvor Thomas og Martin vil kunne træne de juniorer, som spiller turneringsgolf.
Jesper er ikke i NDG på tirsdage, men vil forsøge at være til stede ca. en gang om måneden.
Tina og Wilma gjorde opmærksom på, at tirsdag ikke er optimal, da dameklubben også spiller tirsdag aften. Tina forventer derfor at deltage i juniortræningen ca. en gang om måneden. Wilma vil forsøge at komme de aftener, hvor Tirsdagsdamerne ikke spiller måneds- eller venskabsmatch. 

Træningen:
Træningen vil bestå af fælles opvarmning og træning på driving range m.v.

 • Juniorer, der spiller turneringsgolf:
  Efter træningen vil Thomas og Martin, når der er basis for det, tage de p.t. seks spillere, der spiller turneringsgolf, med ud på 18-hullers banen.
 • Øvrige juniorer:
  Denne træning vil til dels bestå af leg, f.eks. junglegolf. Klubben har en junglebane og mange andre rekvisitter, som egner sig til træning af de mindre børn. Desuden har Tina et katalog med ”golflege”, som hun sender til Susanne og Wilma.

Aldersgrænse for juniorer
Der blev drøftet, om der skulle fastsættes en nedre aldersgrænse for juniorer. Der var enighed om, at en nedre aldersgrænse ikke er ønskelig, men børn under 8 år skal til træningen være ledsaget af forældre eller en anden voksen.

Udvidelse af juniorudvalget
Eftersom hverken Susanne eller Wilma føler sig kvalificerede til at fungere som trænere, bør udvalget udvides med et medlem mere, som kan deltage i træningen af de yngre og nyere spillere.

 1. D-TOUR

De seks juniorer, som kan spille D-Tour, har fået en oversigt over spilledatoer og spillesteder for turneringerne i 2023.
Klubben betaler turneringsgebyret, forudsat spillerne deltager i alle seks turneringer. Afbud grundet rimelige årsager som f.eks. sygdom accepteres naturligvis.
Thomas og Martin vil forsøge at arrangere samkørsel og evt. låne klubbens trailer til transport af golfudstyr.

Vinter D-Tour
I november 2022 vandt Sander i Vinter D-tour i Give, hvor han opnåede 46 point.
Nogle af juniorerne har deltaget i simulator golf i Hørning. Prisen herfor var 100 kr. pr. deltager.

Golftøj
Klubben vil indkøbe poloer og evt. også windbreakers til juniorerne. Juniorerne låner tøjet og leverer det tilbage, når de ikke længere kan bruge det, således at det kan komme andre juniorer til gode. Poloerne skal gerne være klar ved sæsonstart eller snarest derefter.

 1. JUNIORLEJR

Det blev besluttet at afholde lejren på en fredag/lørdag – om muligt fredag den 26. maj og lørdag den 27. maj. Arrangementet vil blive afsluttet med fælles spisning lørdag aften.
Tina søger turneringsudvalget om de pågældende dage.

 1. START OG AFSLUTNING AF FORÅRS- OG EFTERÅRSSÆSONEN

April-juni:
Pga. påsken er første træningsdag tirsdag den 11. april 2023.
Sidste træning inden sommerferien er den 20. juni 2023, hvor der afsluttes med grillmad om aftenen.

August-oktober:
Første træning efter sommerferien bliver den 12. august. Afsluttes med grillmad.
Sidste træning inden vintersæsonen bliver den 10. oktober 2023.

 1. PLANLÆGNING AF MØDEDATOER

Tirsdag den 28. marts kl. 18.00: Opstartsmøde med gennemgang af, hvilke rekvisitter klubben råder over til brug for juniortræning.
Mandag den 1. maj kl. 18.00: Møde vedr. juniorlejr.

Øvrige datoer planlægges senere.

 1. BUDGET FOR JUNIORUDVALGET

Thomas havde udarbejdet forslag til budget, som fremsendes til bestyrelsen for Norddjurs Golfklub.
Det blev drøftet, hvordan der evt. kan skaffes penge til juniorklubben:

 • Spillere på NDG’s bane betaler på en nærmere fastsat dag et beløb til juniorerne for at deltage i en konkurrence om at komme nærmest hullet på et par 3 hul (f.eks. hul 2). Vinderen modtager billet til Made in Himmerland sponseret af Made in Himmerland. – Sponseres billetter, kan konkurrencen evt. gennemføres med andre sponserede præmier.
 • I uge 34 kan spillere evt. købe en junior som caddie over 3-5 huller.

 

 1. EMNER TIL FORMANDSMØDET I NDG

Susanne foreslog, at muligheden for, at juniorudvalget opretter egen Facebook side uafhængig af klubbens, forelægges på mødet. Med egen Facebook side vil det blive lettere at sprede information om juniorgolf i NDG til eksterne.

 1. EVENTUELT

Rekruttering af nye juniorer

På spørgsmål fra Martin oplyste Jesper, at det fortsat er hensigten at få en aftale med de omkringliggende skoler om, at en eller flere klasser kan prøve golf i NDG.
Susanne kontakter lærere på Allingåbro Skole, som evt. kan være behjælpelige med at formidle invitationerne.

Tilladelse til brug af billeder af juniorer til hjemmesiden, Facebook, lokalaviser etc.
Tina følger op.

Børneattester
Tina følger op.

Der var ikke yderligere punkter til drøftelse.