Møde i turneringsudvalget 12. januar 2022

Deltagere: Annie Pihl, Dan Rise, Vera B. Madsen

Regionsgolf:

Iht. tilmeldingerne, som ikke er overvældende – tilmeldte vi 1 C- hold, der skal spille mandage.

De andre tilmeldte til disse rækker, som ligger for lavt i handicap til C-rækken forsøger vi at placere på anden vis.

I seniorrækken er der tilmeldt 1 hold, som skal spille i A-rækken kva placeringerne i 2021

I Veteranrækken er der tilmeldt 2 hold: 1 i A-rækken og 1 i C rækken. (går også efter placeringer i 2021

I Superveteranrækken er der også 2 hold tilmeldt iht. placeringer i 2021.

Gennemgående venskabsturnering – greensome for hold (med hcp)

Her har vi 5 hold. Disse hold spiller hulspil søndag over middag.

Kampprogram for Danmarksturneringen er modtaget fra DGU og tiderne er reserveret i golfbox iht. DGU’s anvisninger.

Klubben har 2 herrehold 1 hold i 5.division vest/pulje 7 og 1 hold i Kval.rækken/pulje 12 samt 1 damehold i kval.rækken/pulje 9 (hvis nogen vil følge resultaterne.)

Årets turneringer blev fastlagt, dog med plads til div. ændringer, da der mangler inputs fra div. samarbejdspartnere.

  • Her afventer vi svar fra DGU vedr. Paragolf-arrangement – besluttes formodentlig i løbet af uge 3. (bliver ikke i 2022)
  • Vi afventer ligeledes svar fra Golfhæftet for en par-turnering i løbet af foråret. (er fastlagt)
  • Vi afventer også en afklaring på form/afholdelse af Djurslandsturneringen i 2022 – både fra Grenå & Ebeltoft samt sponsor Sparekassen Kronjylland. (status: Sp.Kr. vender tilbage ultimo februar, da de afventer, hvad der skal ske på landsplan med sponsorater)

Klubmesterskabets afholdelse blev også debatteret, hvorvidt vi kan få flere til at deltage både i golfen og til arrangementet efterfølgende. Som et forsøg prøver vi en ny model i år:
1. runde spilles lørdag formiddag.
3. runde (de der vil spille om det samlede klubmestermesterskab for m/k over 54 huller) spilles lørdag eftermiddag.
2. runde som giver resultaterne til rækkemesterskabspokalerne spilles søndag formiddag.

De der kun vil spille om rækkemestre i handicaprækkerne BCD og som kun vil spille stableford med hcp./tildelte slag:
Her spilles 1. runde lørdag og 2. runde søndag.

Afholdelse af hulspillet er endnu ikke fastlagt.

Der vil blive lavet en folder, som man kan tage, lige som sidste år til klubbens turneringer.

De foreløbige datoer er som følger: (div. ændringer kan endnu fortages)

10. april: Åbningsturnering – sponsor: Sparekassen Djursland
23. april: Pink Cup – arrangeret af PinkCup-udvalget under tirsdagsdamerne
30. april: Åben Golfhæftet Par-turnering – arrangeret i samarbejde med Golfhæftet
22. maj: Forårsturnering / måske optakt til Djurslandsturnering.
12. juni: Klubturnering
7. august: Augustturnering/måske Djurslandsturnering (bliver nok ikke) – konceptet ikke fastlagt.
27. august: Uge 34 åben Greensome turnering – Ligger fast.
3 og 4. sept. Klubmesterskab i slagspil og stablefordrækker. B-C og D
17/18. sept. – Formodentlig hulspils-mesterskabet.
9. oktober: Afslutningsturnering (eller alt. 2. oktober)
23. oktober: (eller alt. 15.oktober) Cross country over 14-15 huller – baneforløb ikke fastlagt.
26. november: Juleturnering.

Derefter kom et forslag fra Dan om at samarbejde med ”søndag-eftermiddagsgolfen”, som er startet af klub 37. Der er ikke mange deltagere, så hvordan ændrer vi dette, således at vi får integreret klubbens nye medlemmer. Så turneringsudvalget vil tage kontakt til begynderudvalget vedr. dette og om turneringsudvalget kan være behjælpelig f.eks. med flere former for sjove spilformer.

Udvalget melder ud med de endelige datoer, nå disse er endeligt fastlagt.

Ref. Api