• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:29. november 2022

Til generalforsamlingen dette år, var der fint fremmøde af knap 100 medlemmer.
De ledige bestyrelsesposter blev besat og vi fik sagt pænt farvel og tak for indsatsen til Carsten Støttrup og velkommen i bestyrelsen til Wilma Thorup.
Ruben Leonhardt der er formand i Kommunikationsudvalget, blev valgt som Årets medlem 2022

Link til dokumenter:
Årsregnskab 2021-2022
Referat fra generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning 2022
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde

Tak til Carsten Støttrup
Nyt bestyrelsesmedlem Wilma Thorup
Ruben Leonhardt, Årets medlem 2022