• Post category:Nyheder
  • Post published:6. december 2013

Den langvarige storm har medført, at banen ikke er fuldt farbar.
Mange væltede træer efter stormens hærgen har ført til, at banen ikke er spilbar som sædvanligt.

Rigtigt mange træer er væltet, således at veje, stier og fairways flere steder er blokeret.
Greenkeeperne er gået i gang med et større oprydningsarbejde. De koncentrerer sig i første omgang at få ryddet veje og stier, således at man kan færdes sikkert på banen.

Det må påregnes at oprydningsarbejdet vil vare et par dage.