• Post category:Nyheder
  • Post published:29. november 2013

Fra og med den 29/11 2013 kan scores fra runder, spillet på Norddjurs Golf indtil videre ikke handicapreguleres.

Greenkeeperne har i dag rykket teestederne frem på de fleste huller for at beskytte banen.

Fremrykningen medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den ratede, opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i EGA Handicapsystemet er runder spillet under sådanne forhold ikke tællende runder, og de kan ikke handicapreguleres. Handicapregulering er derfor suspenderet.

Der er af samme grund lukket af for selvindtastning af scores i GolfBox.

Hvis man ligger inde med scorekort fra tællende runder fra før den 29/11, kan kortene indleveres til kontoret til regulering. Det samme gælder, hvis man har gået tællende runder på danske baner, hvor handicapregulering ikke er suspenderet.

Ovennævnte forhindrer ikke, at vi stadigvæk spiller til sommergreens!

Regel- og handicapudvalget