• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:24. januar 2017

Det er med stor glæde at vi allerede her tidligt i 2017, kan se rigtig mange golf-spillere på banen, ikke mindst i kraft af XL-golf fritspils-ordningen.
Vi opfordrer derfor alle til at udnytte banens kapacitet optimalt, ved at fylde starttider op med 4-bolde, specielt i weekenden og på helligdage –  i øvrigt i overensstemmelse med klubbens ordensregler herom:  “I weekends og på helligdage fra kl. 09:00 til 13:00 har 3- og 4-bolde dog fortrinsret på banen”.
Se mere om denne regel her.

Bestyrelsen