Tina Kragh fratræder sin stilling som servicemedarbejder i golfklubben pr. 31.10.2019

Hun afspadserer tilgodehavende timer i hele oktober måned.
Tina beder os hilse farvel til alle medlemmer og sige tak for god tid i NDG.