Der vil blive arbejdet med træfældning flere steder på banen i uge 6 og 7.

Det betyder at enkelte huller kan blive lukket i kortere tid mens træer fældes eller der ryddes op.
Der vil være et skilt på teestedet der fortæller at hullet er lukket og at spillerne bedes gå videre til næste hul. Arbejdet på banen betyder også, at man som spiller skal være ekstra opmærksom og ikke mindst tage hensyn til banepersonalets sikkerhed i de tilfælde de arbejder tæt på banearealet.

På lørdag d. 13 februar, vil der være særlig stor aktivitet med træfældning i området bag teestedet på hul 16 og på hul 15, hvilket kan give støjgener på hul 14, 15 og 16. I en kort periode kan hul 15 blive lukket denne dag.