Vi har i øjeblikket flere områder på banen med udjævnede muldvarpeskud. Det giver anledning til lidt rådvildhed. Hvis man lander i eller i nærheden af et udjævnet muldvarpeskud, skal man så spille bolden, som den ligger, eller kan man få lempelse efter Regel 25.1 Unormale overfladeforhold?

Ifølge Golfdefinitionerne er en muldvarp et Gravende dyr. Desuden er en tue lavet af et gravende dyr Unormale overfladeforhold. Man kan således få lempelse uden straf efter Regel 25-1. Men hvad nu når muldvarpeskuddet er udjævnet? Der står ikke noget specifikt herom i golfreglerne. Der findes dog en Decision 25/23, som åbenbart ikke skaber fuld klarhed.

Decision 25/23: Muldvarpeskud:

Muldvarpeskud er tuer lavet af et gravende dyr.

Derfor er en spiller, der har gene fra et muldvarpeskud, eller fra resterne af et muldvarpeskud, berettiget til lempelse iflg. regel 25-1b, i det sidste tilfælde forudsat, at resterne stadig kan identificeres som en tue lavet af et gravende dyr.

Tvivl om reglerne har i april måned fået en golfklub til at indsende et spørgsmål til DGU’s Turnerings- og Regel Komite (ToRK).

Spørgsmål:
Vi har en masse muldvarpeskud på vores bane, og greenkeeperne har “kørt” over dem med en maskine for at “fjerne” dem. Det giver et klart, bart cirkulært område, hvor muldvarpeskuddet var, og en “hale” af jord i den retning maskinen kørte.

Decision 25/23 <citat> ”…. eller fra resterne af et muldvarpeskud, berettiget til lempelse efter Regel 25-1b; i det sidste tilfælde dog forudsat, at resterne stadig kan identificeres som en tue lavet af et gravende dyr.”

Betyder det, at de muldvarpeskud, der er beskrevet ovenfor, ikke længere giver lempelse, hvis bolden ligger oven på den originale, nu flade tue? Skal tue forstås som en forhøjning?

Svar: Nej, der behøver ikke være en forhøjning. Hvis resterne klart kan identificeres som resterne fra et muldvarpeskud, så har spilleren ret til lempelse efter Regel 25-1b, uanset at det er jævnet helt ud.

Den “hale” af jord, der kan opstå, når et muldvarpeskud udjævnes på den måde, giver tilsvarende ret til lempelse, forudsat at denne “hale” klart kan identificeres som rester fra det udjævnede muldvarpeskud.

ToRK – 17/4 2015

Det er et klart svar fra Regel komiteen. Der er derfor god anledning til at læse Regel 25-1b ekstra grundigt, så man er i stand til at tage korrekt lempelse, hvis man kommer i karambolage med de mange udjævnede muldvarpeskud.

Regel- og handicapudvalget
Ole Junker