Serviceudvalg

Medlemmer i udvalget:

Lars Næsby, formand, tlf. 2242 1017 lars.naesby@gmail.com
Jonny Nielsen, tlf. 2684 4691 jytte.jonny.w@gmail.com
Hans Mouritzen, tlf. 5265 7737 hmo@hacomou.dk
Tage Søby, tlf. 4045 2179 ets@etsob.dk
Hans-Ulrik Jensen, tlf. 2222 4800 hj@huj.dk
Vagn Liltorp, tlf. 2442 1067 vagn@liltorp.org
Erik Ring, tlf. 2329 3227 ering@mail.dk
Harald Stenfeldt Johansen, tlf. 2467 8454 hjfif784@gmail.com
Verner Helenius, tlf. 2422 7017 helenius@outlook.dk
Henning Bay, tlf. 2199 9067 2208@dukamail.dk
Ove Hedemann Nielsen, tlf. 6131 6467 ovehedemann@42u.dk
Bodin Julius, tlf. 2360 6205 bbjulius@live.dk
Flemming Frandsen, Mobil. 2148 4547 Ftf3005@gmail.com

Se nyheder fra serviceudvalget her


Udvalgets opgaver:
Opsamling af bolde på drivingrange og træningsarealer samt drift af bold-opsamler-bilen og klubbens udlejnings-buggies.
Det skal sikres, at der er bolde til rådighed på drivingrange, at træningsarealerne er indbydende at færdes på, og at vore buggies er servicerede og fremstår pæne og indbydende til udlejning.

Desuden arbejdes der med at vedligeholde fremkommeligheden på veje og stier ved at fjerne nedfaldne grene og kviste, samt fjerne kogler, grene og kviste på banen, hvor de måtte være til gene for spillet.

Der afholdes 2 møder om året, hvor opgaverne fordeles mellem medlemmerne. Et omkring sæsonstart og et i forsommeren, hvor forslag til forbedring af måden opgaverne løses på forelægges og diskuteres.

For nuværende har udvalgets medlemmer fordelt sig på opgaverne således:

  • Vedligeholdelse og rengøring af golfbilerne.
  • Oprydning på veje og stier gennem opsamling og fjernelse af nedfaldne grene, kviste og kogler, samt fjerne samme, hvor de måtte være til gene på banen.
  • Opsamling af bolde på driving range samt feje og passe området omkring driving range, så det fremstår pænt og ryddeligt.

Udvalget har vedtaget en ugentlig lukning af Driving Range, hver onsdag indtil kl. 09:30, så er det muligt for greenkeeperne at få klippet græsset.