Serviceudvalg

Se nyheder fra serviceudvalget her

Udvalget består af:

Formand: Lars Næsby, lars.naesby@gmail.com, tlf. 22421017
Jonny Nielsen, jytte.jonny.w@gmail.com, tlf.2684 4691
Hans Mouritzen, hmo@hacomou.dk, tlf. 4552657737
Tage Søby,  ets@etsob.dk,tlf. 4540452179
Hans-Ulrik Jensen, hj@huj.dk, tlf. 22224800
Vagn Liltorp,  vagn@liltorp.org, tlf. 24421067
Erik Ring,  ering@mail.dk, tlf. 23293227
Harald Stenfeldt Johansen, hjfif784@gmail.com, tlf. 24678454
Verner Helenius,  helenius@outlook.dk, tlf. 24227017
Henning Bay, 2208@dukamail.dk, tlf. 21999067
Ove Hedemann Nielsen, ovehedemann@42u.dk, tlf. 61316467
Bodin Julius, bbjulius@live.dk, Mobil. 2360 6205
Flemming Frandsen, Ftf3005@gmail.com, Mobil. 2148 4547


Udvalgets opgaver:
Opsamling af bolde på drivingrange og træningsarealer samt drift af bold-opsamler-bilen og klubbens udlejnings-buggies.
Det skal sikres, at der er bolde til rådighed på drivingrange, at træningsarealerne er indbydende at færdes på, og at vore buggies er servicerede og fremstår pæne og indbydende til udlejning.

Desuden arbejdes der med at vedligeholde fremkommeligheden på veje og stier ved at fjerne nedfaldne grene og kviste, samt fjerne kogler, grene og kviste på banen, hvor de måtte være til gene for spillet.

Der afholdes 2 møder om året, hvor opgaverne fordeles mellem medlemmerne. Et omkring sæsonstart og et i forsommeren, hvor forslag til forbedring af måden opgaverne løses på forelægges og diskuteres.

For nuværende har udvalgets medlemmer fordelt sig på opgaverne således:

  • Vedligeholdelse og rengøring af golfbilerne.
  • Oprydning på veje og stier gennem opsamling og fjernelse af nedfaldne grene, kviste og kogler, samt fjerne samme, hvor de måtte være til gene på banen.
  • Opsamling af bolde på driving range samt feje og passe området omkring driving range, så det fremstår pænt og ryddeligt.

Udvalget har vedtaget en ugentlig lukning af Driving Range, hver onsdag indtil kl. 09:30, så er det muligt for greenkeeperne at få klippet græsset.