Afslutning – tirsdagsdamerne den 5. oktober 2021

Vi slutter sæsonen af med 3 kølle turnering og medlemsmøde den 5. oktober 2021.

Vi starter med at spille 3 kølleturnering kl. 16.00 (9 huller) og efter turneringen er der spisning kl. 18.00. Derefter er der overrækning af præmier.

Kl. 19.00 er der medlemsmøde med følgende:

Dagsorden

  1. Formandens beretning v. Ellen-Margrethe Larsen
  2. Regnskab v. kasserer Tina Sloth Elsborg
  3. Valg af to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen. Ellen-Margrethe Larsen og Rita Kirkegaard ønsker ikke genvalg.
  4. Evaluering af koncept.
  5. Eventuelt