Tirsdag den 6/10 mødtes 30 veloplagte damer til afslutningsturnering i tirsdagsdamerne. Den blev spillet som en tre-kølleturnering, og efterfølgende deltog damerne i medlemsmøde ( referat herunder).

Da medlemsmøde sluttede var der fællesspisning, hvor alle hyggede sig.

OBS. Vi vil gerne gøre opmærksom på et nyt tiltag! 

Da nogle synes , at der er for lang tid til forårssæsonen starter , og til vi ses igen, er det arrangeret sådan, at hver tirsdag kl. 9.30 mødes de damer der har lyst og spiller golf med hinanden. Vi sørger for at reservere tiden ( vi har ca. 1/2 time til at spille ud), og der er ingen betaling og ingen præmier. BLOT GOLFHYGGE! 

Så alle gæve tirsdagsdamer – vi ses om tirsdagen 9.30. 

NORDDJURS GOLFKLUB
MEDLEMSMØDE og 3 kølleturnering Dato: 6/10 2020  
  Tidspunkt:  
  Lokale: Klubben  
Ordstyrer:  Referent: RITA Deltagere: 30 damer Forplejning: Mad fra Møllen
Dagsorden:
1Velkomst og formandens beretning Formanden bød velkommen til mødet og aflagde herefter beretning for 2020.

Beretningen blev godkendt med applaus.

2. Evaluering af vores tirsdage/ evt. forslag til ændringer Rita oplyste, at udvalget overordnet er tilfredse med den form der er fundet frem til med tirsdags- formiddage og eftermid-dage. 

Vil vil igen forsøge at arrangere venskabsturneringer- også den med 3 klubber sammen. Desuden vil vi igen forsøge at arrangere det efterspurgte udebanemesterskab.

Derefter blev der forespurgt om damerne ønskede yderligere tiltag eller evt. ændringer til drøftelse i dameudvalget.

Dette var ikke tilfældet. 

Senere blev et nyt initiativ dog modtaget meget positivt. Det nye er, at der hver tirsdag i perioden fra nu og frem til sæsonstart, bliver reserveret plads på banen om tirsdagen kl. 9.30, hvor man uforpligtende kan mødes og spille med hinanden.

3Økonomi Tina fremlagde økonomien som er sund og fornuftig. 

Regnskabet var ikke fremlagt, da der i ”Coronaåret 2020” ikke er sket mange ting i dameudvalget.

4. Pink Cup Jeanette fortalte om et meget flot Pink Cup resultat i 2020, og samtidig ønskede hun at trække sig fra udvalget. Ellen Andersen sagde ja til deltagelse i udvalget. De øvrige deltagere fortsætter.
5.Julespil/ julefrokost Der afvikles julespil og julefrokost den 22. November. Reserver allerede nu datoen!
6. Valg Lisbeth ønsker at træde ud af dameudvalget og suppleant Merethe træder derfor ind på hendes plads. Rita overrakte en buket som tak for indsatsen.

Derefter blev Tina og Birthe begge genvalgt uden modkandidater.

Lene Nordheim blev valgt som supp.

7.  Evt. Der blev ikke drøftet punkter under evt.

 

På dameudvalgets vegne

Hilsen Rita