Kørsel i buggy er generelt ikke tilladt om vinteren i perioden 1.11. – 1.4.

Baneudvalget kan fastsætte andre datoer, der vil fremgå af hjemmesiden og evt. lukke banen helt for al kørsel – i kortere eller længere perioder, hvis det skønnes at banens tilstand kræver et forbud.

Enkelte medlemmer har af helbredsmæssige årsager en personlig tilladelse til at køre i buggy om vinteren under forudsætning af, at der køres hensynsfuldt, så der ikke opstår unødige skader på banen. Det betyder, at der fortrinsvis skal køres i rough og semirough.

Bestyrelsen har flere gange bragt ovenstående i erindring og opfordret til forsigtig og hensynsfuld kørsel.

Alligevel er det konstateret, at der bliver kørt på bløde fairways og på forgreens. Dybe hjulspor afslører alvorlige skader på banen, som er tidskrævende og bekostelige at genoprette.

Det indskærpes derfor, at en overtrædelse af de gældende regler for kørsel i buggy på banen om vinteren fremover vil medføre sanktioner i form af fratagelse af køretilladelsen.

Kørsel på forgreens er aldrig tilladt – heller ikke i sommerperioden.

Bestyrelsen

 

image image1