• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:21. maj 2018

Ole Bartolin Jensen har leveret et brev til klubbens bestyrelse:
I forbindelse med sin sygdom, operation og rekreation har Ole meget overvejet sin situation.
Han er nået til den konklusion, at efter at have vedtaget og indarbejdet nye hensigtsmæssige regelsæt i klubben samt arbejdet intenst med klubbens økonomi, herunder forhandlet bankaftaler og aftaler med kommunen om overdragelse af ejerskabet af golfklubbens jord, har han gjort sit for klubben.
Derfor vil han gerne forlade bestyrelsen med omgående virkning med ønske om, at den nuværende bestyrelse vil fortsætte det gode arbejde og tiltag med at løse opgaverne på en fornuftig måde.
Ole ønsker derfor den siddende bestyrelse held og lykke og ønsker alle i klubben en god sommer.
 Meddelelsen er taget til efterretning og ikke kommenteret yderligere.

Bestyrelsen