Sæt X i kalenderen

Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 26. november 2015, kl. 19.30.

Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 11. november 2015.

Evt. forslag fra medlemmer skal være modtaget skriftligt senest den 18. november 2015.

Bestyrelsen