• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:2. november 2018

Sæt X i kalenderen

Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 29. november 2018, kl. 19.30.

Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 14. november 2018.

Evt. forslag fra medlemmer skal være modtaget skriftligt senest den 21. november 2018.

Ulla Hjaltelin har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at medlemmer overvejer at opstille til valg som bestyrelsesmedlem, og i den forbindelse fremsender en personlig præsentation til sekretariat@norddjursgolf.dk senest den 21. november 2018.

 

Bestyrelsen