• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:19. oktober 2019

Sæt X i kalenderen

Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben
torsdag den 28. november 2019, kl. 19.30

Ordinær indkaldelse med dagsorden mv. udsendes den 13. november 2019.

På valg er :
Inge-Lis Mørch (ønsker ikke genvalg)
Annie Pihl
Peter Klemmensen

Endvidere ønsker Ruben Leonhardt at træde ud af bestyrelsen.
Det betyder, at der skal vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer overvejer at opstille til valg som bestyrelsesmedlem og/eller suppleant, og i den forbindelse fremsender en personlig præsentation til sekretariat@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2019.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes være sendt skriftligt senest den 1. november 2019.

Dato for opstilling til bestyrelsen og forslag, der skal behandles på generalforsamlingen er fremrykket ift. tidligere år.
Opmærksomheden henledes på, at kandidater til bestyrelsen, jfr. klubbens nye vedtægt, ikke længere kan opstille på selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen