Sæt X i kalenderen

Hermed forhåndsorienteres om, at der afholdes generalforsamling i golfklubben torsdag den 25. november 2021, kl. 19.30

Ordinær indkaldelse, dagsorden og bilag udsendes og offentliggøres senest den 10. november 2021.

På valg er :
Peter Klemmensen (ønsker ikke genvalg)
Ellen Toft (genopstiller)

Det betyder, at der skal vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem samt to suppleanter.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer overvejer at opstille til valg som bestyrelsesmedlem og/eller suppleant, og i den forbindelse fremsender en personlig præsentation til bestyrelsen@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2021.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes indsendes skriftligt til bestyrelsen@norddjursgolf.dk senest den 1. november 2021.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske i Golfbox fra d.d.

Evt. spørgsmål kan stilles til Inge-Lis Mørch ilm@norddjursgolf.dk eller Peter Mosdal pm@norddjursgolf.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen