Ca. 100 af vores medlemmer har ikke tilmeldt betaling af kontingent til PBS.

Håndtering af disse 100 debitorer kræver et unødigt stort administrativt arbejde, hvorfor vi foreslår indført et administrationsgebyr i henhold til nedenstående.

Ikrafttrædelsesdato 01.07.2016

§ 5

Kontingent og indmeldelsesgebyr

Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

Ved optagelse i klubben betaler medlemmerne indmeldelsesgebyr, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Indmeldelsesgebyr kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Børn, juniorer, ungseniorer og fleksmedlemmer betaler ikke indmeldelsesgebyr.. Bestyrelsen kan bestemme, at indmeldelsesgebyr kan betales i rater.

Kontingent betales halvårligt forud med forfaldstidspunkt 1. januar og 1. juli.  Kontingentet betales ved tilmelding til PBS. Ved evt. manuel betaling tillægges et administrationsgebyr på 100 kr. pr. opkrævning.

Ved opgradering fra passivt/par-3- eller flexmedlemskab betales differencen mellem det nye medlemskab og det årlige medlemskab som passiv/par-3- eller flex medlemskab.