Norddjurs Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 26. november 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning / Ole Jensen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Bestyrelsen:
Ole Jensen (modtager genvalg)
Inge-Lis Mørch (modtager genvalg)
Annie Pihl (modtager genvalg)

8. Valg af revisor: National Revision/Michael Møller
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer er velkomne. Prøve- og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Norddjurs Golfklub
Bestyrelsen, den 11. november 2015

 

Bemærk:

Årsrapport 2014-15 kan ses her

Se også forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring