Fra og med  onsdag, den 18. november 2015 og indtil andet meddeles er der indført vinterforanstaltninger på banen.
Det betyder,
1. at der skal spilles fra vinter teesteder på alle huller.
2. at der på 3. hul  er etableret en midlertidig green på fairway før doglegget. Herfra er resten af fairway og den normale   green afspærret.
3. at der på øvrige 17 huller spilles til greens helt som normalt.

Handicapregulering er suspenderet.
Fra samme dato er handicapreguleringen for spil på banen suspenderet.
De indførte foranstaltninger medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte og godkendte bane. I henhold til EGA Handicapsystemet § 3.6.3 opfylder banen derfor ikke betingelserne for, at der kan handicapreguleres.

Baneudvalget / Regel- og handicapudvalget