Bestyrelsen har modtaget følgende forslag:

Golfbil inklusiv i kontingent
Da en del medlemmer p.g.a. helbredsproblemer, er afhængig af at bruge GOLFBIL, når de skal spille golf, foreslås det at man laver et medlemskab, inklusiv lån af en af foreningens GOLFBILER.
Vedkommende skal så selv kunne afgøre, om man er i stand til at spille 9 eller 18 huller , på dagen.
Ud over den kontingent, der bliver vedtaget på denne generalforsamling, foreslås der for  dette specielle medlemskab opkræves ca . 2500,00 kr. pr. år. Medlemmet har så ret til at låne en GOLFBIL efter behov , til enten 9 eller 18 huller pr. gang.
Dette medlemskab kan kun tegnes af medlemmer med helbredsproblemer. Jeg anslår at det drejer sig om ca. 25 medlemmer, som i dag også har dispensation til brug af GOLFBIL hele året.
Hvis man ikke er imødekommende og ønsker at hjælpe disse ramte personer, kan man frygte at de opgiver at spille golf og at klubben dermed kan se et medlems fald og dermed et indtægtsfald på ca. kr. 8000,- pr. person, der må opgive medlemskabet. (+ eventuel ægtefælle).
Arrangementet skal være så administrativt nemt som muligt. Naturligvis skal medlemmerne godkendes af bestyrelsen for at tegne dette medlemskab.

Forslag vedr. tidsbestilling.
Jeg har tidligere mailet til klubben vedr. blokering af starttider, specielt i forbindelse med “såkaldte” gun-start, compagny days, og andre arrangementer hvor man blokerer for tidsbestillinger 4 timer før arrangementet så greenfee spillere og os medlemmer ikke kan være sikre på at vi kan komme ud og spille. Jeg har så konstateret at der i mange tilfælde er mødt under 20 personer op til start, så jeg mener at man blot kan bestille det antal starttider man har brug for.
Dermed kan man sælge flere green-fee billetter og sikre en bedre udnyttelse af banen.
Håber at man vil drøfte dette problem.

Med venlig hilsen
Ove Kvist Nielsen 76-1060

 


 

Til bestyrelsen.
Idet jeg kender flere golfspillere, der gerne vil være medlem af vores gode golfklub, men holder sig tilbage grundet indmeldelsesgebyr på kr. 4000,00, foreslår jeg at indmeldelsesgebyr afskaffes, således at vi kan få et øget medlemskab.

Håber at forslaget vil blive behandlet på kommende generalforsamling.

Mange golfhilsner./ Best regards

Lars Bo Bennick