Veterantursafslutning og præmieoverrækkelse

Som afslutning på årets veterantur til Neumünster, sluttede vi sædvanen tro af med en runde på vores egen bane.
Derefter blev der spist en let frokost og seancen sluttede med præmieoverrækkelser. Ikke kun for de bedste – men
også for “bøffere” og andre småfejltagelser.
Det var også afslutningen på et række velplanlagte ture for alle af Tage og Bit, som definitivt ønskede at give
stafetten videre. De har gjort et fantastisk arbejde, som et professionelt rejsebureau ikke kan gøre bedre.
Super mange tak til dem.
Der blev straks udnævnt et par til efterfølgelse, men offentliggørelse af disse afventes, til de selv har godkendt valget.