• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:24. november 2018

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag, forud for generalforsamlingen:


  1. Da vores forening skal drives som en moderne virksomhed, vil jeg foreslå at P-pladserne op mod klubhuset bliver forbeholdt betalende Greenfee gæster (På samme måde som man gør i alle moderne virksomheder)
  2. Kunne det være en ide at nedsætte et udvalg der skal arbejde med den strategiske udvikling af klubben:

Hvordan sikrer vi at der også er en god økonomi i klubben om 5 år?
Hvordan sikrer vi en positiv demografisk udvikling i klubben?
Kan der laves investeringer der tiltrækker flere sponsorer og eventuelt nye medlemmer?
Kan der skabes en endnu bedre klubånd (eventuelt gennem tilfredsheds- undersøgelser)?
Der er sikkert meget andet man kunne kigge lidt mere strategisk på.

Allan Pedersen 76-440