• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:23. oktober 2020

GENERALFORSAMLING 26. november 2020 kl. 19.30 

Hermed forhåndsorienteres om afholdelse af generalforsamling i Norddjurs Golfklub.  

Generalforsamlingen afholdes på i auditoriet/foredragssalen på VGI i Vivild. Der vil grundet coronasituationen ikke blive servering af nogen art. –  Tilmelding er grundet den nuværende situation nødvending. 

Dette skal ske gennem golfbox: https://norddjursgolf.dk/turneringer/#/competition/2677777/info

Ordinær indkaldelse sker senest 11. november 2020 

Opstillere til bestyrelsen, samt forslag fra medlemmer skal være klubben i hænde senest 1. november og sendes til bestyrelsen@norddjursgolf.dk 

Her bedes du/I fremsende en præsentation, der kan udsendes sammen med den ordinære indkaldelse senest 11. nov. 2020

Der tages forbehold for yderligere restriktioner/forsamlingsforbud/regeringsindgreb i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.