• Post category:Bestyrelsen
  • Post published:29. november 2019

Inge-Lis og Mads deltog i et møde i Golfringen den 31.10.2019 i Mariagerfjor Golfklub. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor alle golfklubber var tilfredse med samarbejdet i Golfringen.

Deadline for evt. udmeldelse af Golfringen er 30.11., men vi havde ikke fornemmelse af, at det på nogen måde blev aktuelt.

For nogle få dage siden erfarede vi imidlertid, at Hobro havde udsendt en mail til sine medlemmer om et evt. skifte af golfsamarbejde til et nordligt samarbejde. I dette nordlige samarbejde figurerede også Mariagerfjor Golfklub og Randers Fjord Golfklub som mulige deltagere.

Ved henvendelse til Randers Fjord og Mariagerfjord tirsdag aften i indeværende uge blev det bekræftet, at der skulle holdes møde i Volstrup Golf Center onsdag eftermiddag om et sådant fremtidig samarbejde.

Vi orienterede de to klubber om, at Norddjurs Golfklub kunne have interesse i at være med i dette samarbejde, og opfordrede dem til at tale vores sag.

Onsdag aften blev vi af Randers Fjord Golfklub orienteret om,  at der på mødet i Volstrup Golf Center onsdag eftermiddag er dannet et nyt golfsamarbejde mellem Rold Skov Golfklub, Sebber Kloster Golfklub, Volstrup Golf Center, Hobro Golfklub, Mariagerfjord Golfklub og Randers Fjord Golfklub – og at vi ikke kan komme med i dette samarbejde. De nordligste klubber i samarbejdet mener ikke, at vi er interessante ift. deres medlemmer – rent geografisk.

Alt dette betyder, at der nu foreligger en ny situation for de resterende klubber i Golfringen – en situation som skal drøftes snarest –  lokalt i Norddjurs og med de resterende Golfring-klubber. Der er derfor arrangeret et møde i Mollerup Golf Club på mandag aften den 2.12.2019.

Vi står således i en helt ny situation, som vi håber,  at medlemmerne overlader til bestyrelsen at håndtere og selvfølgelig løbende orientere om.

Det betyder også, at det tidligere adviserede kontingent på 975 kr for medlemskab af Golfringen for 2020 ikke mere er gældende, og at vi ikke opkræver noget Golfring kontingent sammen med årskontingentet i januar måned.

 

Bestyrelsen