Fra og med i dag kan scores fra runder, spillet på Norddjurs Golf indtil videre ikke handicapreguleres.

Teestederne er på flere huller rykket frem for at beskytte banen.

Fremrykningen har et sådant omfang, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den ratede, opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i EGA Handicapsystemet er runder spillet under sådanne forhold ikke tællende runder, og de kan derfor ikke handicapreguleres. Handicapregulering er derfor suspenderet.

Der er af samme grund lukket af for selvindtastning af scores i GolfBox.

Hvis man ligger inde med scorekort fra tællende runder fra før den 5/1, kan kortene indleveres til kontoret til regulering. Det samme gælder, hvis man har gået tællende runder på danske eller udenlandske baner, hvor handicapregulering ikke er suspenderet.

Ovennævnte forhindrer ikke, at der stadigvæk spilles til sommergreens!

Regel- og handicapudvalget